B kategória-személygépkocsi

Mennyibe kerül?

Elméleti tanfolyam: e-learning: 50.000 Ft

Gyakorlati óradíj: 10.900 Ft/óra

Kötelező óraszám: 29 óra + 1 óra a vizsga

Kötelező levezetendő km: 580 km

Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga KRESZ: 4.600 Ft

Gyakorlati vizsga Forgalmi: 11.000 Ft

Végösszeg:

Ha minden elsőre sikerül, és nem kell venned pótórákat, és teljesíted az 580 km-t a 29 óra alatt.

392.600 Ft

Jelentkezz Online KRESZ tanfolyamainkra!

A jelentkezésed után 24 órán belül már kezdheted is a tanulást.

A kategória meghatározása

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű,

b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg,

c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

A jelentkezéshez szükséges

 • Jelentkezési lap kitöltése, melyet 18 év alatti tanulóink esetében a szülőnek is alá kell írnia,

 • Személyi igazolvány,

 • Lakcímkártya,

 • Vezetői engedély (amennyiben már rendelkezik más kategóriára érvényes vezetői engedéllyel),

 • 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény

A képzésen való részvétel feltételei

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • A 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,

 • Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,

 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni,

 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes!

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • Legalább 17 éves,

 • Érvényes és sikeres elméleti vizsgával rendelkezik,

 • A 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott kötelező gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, (29 óra és 580 km)

 • A vizsga időpontjában is megfelel az előírt közlekedésbiztonsági és egészségügyi feltételnek.

Lépj velünk kapcsolatba

Személyes beíratkozás:

6Pedál Next Kft.

6000 Kecskemét, Wesselényi utca 3.

+36 30 353 5969

6pedalnext@gmail.com

@facebookoldal